Help

Het beginpunt van een route wijzigen

Het beginpunt van een route kan op twee manieren aangepast worden:

  1. De locatie van het huidige beginpunt (markering) te wijzigen.
  2. Of door een andere markering als beginpunt in te stellen.

Huidige beginpunt (markering) wijzigen

  1. Sleep de beginmarkering naar de gewenste nieuwe locatie. De route vanaf het nieuwe beginpunt naar de eerstvolgende markering wordt nu opnieuw berekend.
  2. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Een andere markering als beginpunt instellen

  1. Klik met de rechtermuisknop op een bestaande markering op deze in te stellen als beginpunt. De route wordt nu automatisch herberekend.
  2. Versleep eventueel het nieuwe beginpunt naar de gewenste locatie.
  3. Klik op opslaan om de wijzigingen op te slaan.
Yes No