Help

Account verwijderen

Je kunt je account verwijderen door naar de account verwijderen pagina te gaan. Vul hier het wachtwoord van je account in en klik op verwijderen om je account definitief te verwijderen.

Let op Het verwijderen van je account is definitief en kan dus niet meer ongedaan gemaakt worden.

Welke gegevens worden er verwijderd? Enkel je accountgegevens worden verwijderd. De volgende gegevens worden niet verwijderd:

  • Geuploade Ritten
  • Geuploade Routes
  • Geplaatste berichten en foto's
  • Geplaatste reacties
Yes No